Zásady ochrany osobných údajov

greenbuddha.sk („greenbuddha.sk“) prevádzkuje webové stránky greenbuddha.sk a môže prevádzkovať aj ďalšie webové stránky. Zásadou greenbuddha.sk je rešpektovať vaše súkromie ohľadom akýchkoľvek informácií, ktoré môžeme zhromažďovať pri prevádzkovaní našich webových stránok.

Návštevníci webových stránok

Rovnako ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, greenbuddha.sk zhromažďuje informácie, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, aké webové prehliadače a servery zvyčajne sprístupňujú, ako je typ prehliadača, jazykové preferencie, sprostredkujúce stránky a dátum a čas každej žiadosti návštevníka. Účelom greenbuddha.sk pri zhromažďovaní informácií, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, je lepšie pochopiť, ako návštevníci greenbuddha.sk používajú jeho webovú stránku. Greenbuddha.sk môže z času na čas zverejniť súhrnne neidentifikujúce informácie, napríklad zverejnením správy o trendoch v používaní svojich webových stránok.

greenbuddha.sk tiež zhromažďuje potenciálne osobné identifikačné informácie, ako sú adresy internetového protokolu (IP), pre prihlásených používateľov a pre používateľov, ktorí zanechávajú komentáre k blogom / webovým stránkam greenbuddha.sk. greenbuddha.sk zverejňuje iba prihlásené používateľské a komentovacie IP adresy za rovnakých okolností, aké používa, a zverejňuje osobné identifikačné informácie, ako je opísané nižšie, s výnimkou toho, že IP adresy a e-mailové adresy komentujúceho sú viditeľné a zverejnené správcom blogu / stránky, kde komentár zostal.

Zhromažďovanie osobných identifikačných údajov

Niektorí návštevníci webových stránok greenbuddha.sk sa rozhodnú komunikovať so stránkou greenbuddha.sk spôsobom, ktorý vyžaduje, aby greenbuddha.sk zhromaždil osobné identifikačné údaje. Množstvo a typ informácií, ktoré greenbuddha.sk zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Žiadame napríklad návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na webe greenbuddha.sk, aby uviedli používateľské meno a e-mailovú adresu. Od tých, ktorí sa podieľajú na transakciách so stránkou greenbuddha.sk, sa žiada, aby poskytli ďalšie informácie, v prípade potreby vrátane osobných a finančných informácií potrebných na spracovanie týchto transakcií. V obidvoch prípadoch zhromažďuje greenbuddha.sk tieto informácie iba do tej miery, ktorá je nevyhnutná alebo vhodná na splnenie účelu interakcie návštevníka so greenbuddha.sk. greenbuddha.sk nezverejňuje žiadne osobné identifikačné informácie, ako sú uvedené nižšie. Návštevníci môžu kedykoľvek odmietnuť poskytnúť osobné identifikačné informácie s výhradou, že im môže zabrániť v tom, aby sa zapojili do určitých aktivít súvisiacich s webovými stránkami.

Agregovaná štatistika

greenbuddha.sk môže zhromažďovať štatistiky o správaní sa návštevníkov jej webových stránok. greenbuddha.sk môže tieto informácie verejne zobrazovať alebo ich poskytovať iným. Greenbuddha.sk však nezverejňuje iné osobné identifikačné údaje, ako sú uvedené nižšie.

Ochrana určitých identifikačných údajov

greenbuddha.sk zverejňuje potenciálne osobné a osobné identifikačné informácie iba tým svojim zamestnancom, dodávateľom a pridruženým organizáciám, ktoré (i) tieto informácie potrebujú, aby ich mohli spracovať v mene greenbuddha.sk alebo poskytnúť služby dostupné na greenbuddha webové stránky .sk a (ii) ktoré sa zaviazali, že ich nebudú zverejňovať ostatným. Niektorí z týchto zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií sa môžu nachádzať mimo vašej domovskej krajiny; používaním webových stránok greenbuddha.sk vyjadrujete súhlas s prenosom týchto informácií na ne. greenbuddha.sk nebude nikomu prenajímať ani predávať potenciálne osobné a osobné identifikačné údaje. Okrem svojich zamestnancov, dodávateľov a pridružených organizácií, ako je popísané vyššie, greenbuddha.sk zverejňuje potenciálne osobné a osobné identifikačné informácie iba v reakcii na predvolanie na súd, súdny príkaz alebo inú vládnu žiadosť, alebo ak greenbuddha.sk verí v dobré viera, že zverejnenie je primerane potrebné na ochranu majetku alebo práv greenbuddha.sk, tretích strán alebo širokej verejnosti. Ak ste registrovaným používateľom webových stránok greenbuddha.sk a zadali ste svoju e-mailovú adresu, môže vám greenbuddha.sk príležitostne poslať e-mail s informáciami o nových funkciách, získaním spätnej väzby alebo iba informovaním o aktuálnom dianí. so greenbuddha.sk a našimi produktmi. Ak nám pošlete žiadosť (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom niektorého z našich mechanizmov spätnej väzby), vyhradzujeme si právo ju zverejniť, aby nám pomohla objasniť alebo odpovedať na vašu žiadosť alebo nám pomohla podporiť ďalších používateľov. greenbuddha.sk prijíma všetky opatrenia primerane potrebné na ochranu pred neoprávneným prístupom, použitím, pozmenením alebo zničením potenciálne osobných a osobných údajov.

Cookies

Cookie je reťazec informácií, ktoré webová stránka ukladá v počítači návštevníka a ktorú prehliadač návštevníka poskytuje webovej stránke zakaždým, keď sa návštevník vráti. greenbuddha.sk používa cookies, aby pomohla greenbuddha.sk identifikovať a sledovať návštevníkov, ich využitie stránky greenbuddha.sk a predvoľby prístupu k nim. Návštevníci stránky greenbuddha.sk, ktorí si neželajú, aby sa na ich počítačoch ukladali súbory cookie, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby odmietli súbory cookie pred používaním webových stránok greenbuddha.sk, s nevýhodou, že niektoré funkcie webových stránok greenbuddha.sk nemusia bez pomoci cookies fungovať správne.

Obchodné prevody

Ak by bol nadobudnutý greenbuddha.sk alebo v podstate celý jeho majetok, alebo v nepravdepodobnom prípade, že greenbuddha.sk ukončí svoju činnosť alebo dôjde k bankrotu, informácie o používateľovi by boli jedným z aktív, ktoré prevádza alebo nadobúda tretia strana. Beriete na vedomie, že môže dôjsť k takýmto prevodom a že ktorýkoľvek nadobúdateľ greenbuddha.sk môže naďalej používať vaše osobné informácie, ako je uvedené v týchto zásadách.

Reklamy

Reklamy zobrazené na ktorejkoľvek z našich webových stránok môžu používateľom doručovať reklamní partneri, ktorí môžu nastavovať súbory cookie. Tieto súbory cookie umožňujú reklamnému serveru rozpoznať váš počítač zakaždým, keď vám pošlú online reklamu, aby zhromaždil informácie o vás alebo iných, ktorí používajú váš počítač. Tieto informácie umožňujú reklamným sieťam okrem iného doručovať cielené reklamy, o ktorých sa domnievajú, že by vás zaujímali najviac. Tieto zásady ochrany súkromia sa vzťahujú na používanie súborov cookie webom greenbuddha.sk a nevzťahujú sa na používanie súborov cookie žiadnymi inzerentmi.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Aj keď je pravdepodobné, že väčšina zmien bude drobných, greenbuddha.sk môže z času na čas zmeniť svoje Zásady ochrany osobných údajov a podľa uváženia greenbuddha.sk. greenbuddha.sk vyzýva návštevníkov, aby často kontrolovali túto stránku kvôli prípadným zmenám jej zásad ochrany osobných údajov. Ak máte účet na webovej stránke greenbuddha.sk, môžete tiež dostať upozornenie, ktoré vás informuje o týchto zmenách. Vaše ďalšie používanie tejto stránky po akejkoľvek zmene týchto zásad ochrany osobných údajov bude predstavovať váš súhlas s takouto zmenou.